Passa al contingut principal

Mòdul 2

Les necessitats socials d'aprenentatge actuals estan vinculades al fet digital gairebé en la totalitat de les activitats humanes. Ja el 2006 la Unió Europea definí què era competència digital. De forma resumida: ús segur i crític de les TSI —tecnologies de la societat de la informació— i adquisició de les competències bàsiques en matèria de TIC.

Marc europeu DigComp de competència ciutadana

La competència digital és el conjunt de coneixements, habilitats i actituds necessàries avui en dia per a esser funcional en un entorn digital.
El Marc DigComp comprèn 21 competències digitals agrupades en 5 àrees de competència, on cada competència presenta 8 nivells.
 • Àrea 1: Informació i alfabetització informacional.
 • Àrea 2: Comunicació i col·laboració.
 • Àrea 3: Creació de continguts digitals.
 • Àrea 4: Seguretat.
 • Àrea 5: Resolució de problemes.

Marcs de referència de la competència digital per a diversos col·lectius i activitats

 • DigCompEdu: marc per a la competència digital docent.
 • OpenEdu: marc de competència digital per a l'educació oberta.
 • EntreComp: marc de competències digitals per a l'emprenedoria.
 • DigCompOrg: marc per a organitzacions educatives digitalment competents.

Altres marcs

 • CRISS H2020: marc de competència digital per a l'alumnat de primària i secundària.
 • Conecta13 para la Fundación ProFuturo: marcs de referència per a educar i aprendre en l'era digital.
 • L'INTEF ha desenvolupat (2020) el Marc de Referència de la Competència Digital Docent. En resum, cerca que els docents tenguin la competència digital necessària perquè siguin motor d'un canvi metodològic tant en l'ús de mitjans tecnològics com en els mètodes educatius en general. Alguns experts troben que té mancances, per això s'ha desenvolupat recentment DigCompEdu.

DigCompEdu: el marc de competència digital per a educadors

Té com a finalitat descriure què significa que els educadors siguin digitalment competents. DigCompEdu detalla 22 competències organitzades en 6 àrees. La clau és: com es poden emprar les tecnologies digitals per a millorar i innovar en l'educació i la formació.
Àrees:
 1. Compromís professional.
 2. Continguts digitals.
 3. Ensenyament i aprenentatge.
 4. Avaluació i retroalimentació.
 5. Empoderament dels estudiants.
 6. Desenvolupament de la competència digital dels estudiants.
El marc DigCompEdu contempla 6 nivells a l'estil de l'MCER per a les llengües: A1-C2.

SELFIE for Teachers

Instrument del marc DigCompEdu per a avaluar la competència digital docent. Cada any el JRC Sevilla obre tres convocatòries perquè els docents puguin avaluar la seva competència digital.

Projecte CRISS

Proporciona una solució completa per a l'adquisició, avaluació i certificació de la competència digital a escoles de primària i secundària. Aquest marc comprèn 12 subcompetències grupades en 5 àrees de competència. Els criteris d'exercici tradueixen les subcompetències en elements més concrets per a identificar millor les evidències rellevants. Els indicadors són característiques observables dels criteris d'exercici.

Les activitats i tasques que ens permeten avaluar els criteris d'exercici de CRISS es poden crear de dues maneres: 1) des de zero; 2) adaptant un CAS —Competence Assessment Scenario— ja dissenyat.

Marc de ProFuturo per a Aprendre i Educar en l'Era Digital

El marc parla de funcions, no de competències i nivells. L'educador és un professional en què conflueixen tres identitats:
 1. Identitat docent: en contínua millora de la seva pràctica docent i de l'aprenentatge del seu alumnat.
 2. Identitat ciutadana: viu i participa en societat.
 3. Identitat connectora: és líder, col·laborador o mentor.

DigCompOrg: Marc per a Organitzacions Educatives Digitalment Competents

Aquest marc europeu:
 • Fomenta l'autoreflexió i autoavaluació dins les organitzacions educatives.
 • Permet als responsables polítics el disseny, implantació i avaluació de les estratègies per a la integració i l'ús eficaç de les tecnologies digitals en l'ensenyament i l'aprenentatge.
Això es concreta en un document que permet la creació del Pla Digital de Centre.

Per què aquest marc?
 • Innovar i modernitzar les aules adaptant-les al segle XXI.
 • Les iniciatives ja hi són: falta un marc comú perquè aprenguem els uns dels altres.
 • Incorporar les TIC dins els centres educatius per a millorar l'educació.
 • Per a produir un canvi sistèmic.
El marc té dues grans dimensions (són tres, però la tecnològica realment és transversal):
 • Dimensió tecno-organitzativa: lideratge, governança, desenvolupament professional i col·laboració.
 • Dimensió tecno-pedagògica: tots els aspectes relacionats amb les pràctiques d'ensenyament-aprenentatge.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Tasca zero

Siau benvinguts al portafolis d'aprenentatge del CC Beata Francinaina Cirer. Els mestres que formam part de l'equip #CompDigEdu del nostre centre som en Miquel Miralles, com a director, i en Roberto Fernández, com a coordinador TIC.