Passa al contingut principal

Mòdul 1

Una vegada completat el mòdul 1, Educar en l'era digital, treim les següents conclusions.

  1. Els centres educatius tenen el repte de formar autèntics ciutadans amb esperit crític.
  2. Els centres educatius han d'esser unitats de transformació. No es tracta de transformar digitalment l'escola, sinó de transformar l'escola per a un món digital.
  3. Per a desenvolupar una cultura digital a l'escola hem d'eliminar la bretxa digital, ser conscients que els mitjans configuren les nostres percepcions del món i adquirir una formació ètica i social.
  4. Noves estratègies didàctiques de l'escola del segle XXI: autèntiques, interdisciplinàries, personalitzades, creatives, personals i emocionals.
  5. El professorat ha de fer un ús creatiu i innovador de les tecnologies digitals.
  6. Els alumnes han d'actuar com a aprenents autònoms.
  7. Perquè una organització educativa sigui digitalment competent, els seus membres també ho han d'esser com a usuaris (marc europeu DIGCOMP).
  8. Un element clau en tots els marcs de competència digital és la seguretat digital.
  9. La innovació en el disseny curricular ha de tenir en compte el potencial de la tecnologia per a implicar l'alumnat en contexts autèntics.
  10. Normalització de l'ús dels Recursos Educatius Oberts (REO): materials didàctics de domini públic.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Mòdul 2

Les necessitats socials d'aprenentatge actuals estan vinculades al fet digital gairebé en la totalitat de les activitats humanes. Ja el 2006 la Unió Europea definí què era competència digital. De forma resumida: ús segur i crític de les TSI —tecnologies de la societat de la informació— i adquisició de les competències bàsiques en matèria de TIC.

Tasca zero

Siau benvinguts al portafolis d'aprenentatge del CC Beata Francinaina Cirer. Els mestres que formam part de l'equip #CompDigEdu del nostre centre som en Miquel Miralles, com a director, i en Roberto Fernández, com a coordinador TIC.